banner
  Diensten: coaching

In het verleden heb ik te maken gehad met stressgerelateerde problemen: RSI, Burnout, WW en WAO, maar ook met scheiding en verlies. Door deze ervaringen weet ik mij goed te verplaatsen in uw situatie.

‘Alles is aan verandering onderhevig’
Niet iedereen ervaart verandering als prettig. Toch kunnen veranderingen ook positieve ervaringen opleveren. Persoonlijk zie ik veranderen als het aangaan van een avontuur, het creëren van nieuwe kansen en ik help u om het ook op deze manier te ervaren.

Tevens fungeer ik als uw klankbord én ondersteun, adviseer en inspireer ik u om ú tot uw eigen keuzes te laten komen. Aan de hand van een effectieve en resultaatgerichte werkwijze maak ik u bewust van uw mogelijkheden anders om te gaan met stress zodat u op uw eigen wijze en weer met plezier verder kunt gaan.

Daarnaast beschik ik over een landelijk netwerk van deskundigen. Indien nodig zal ik zeker niet aarzelen om u door te verwijzen.

DeMove Coaching biedt u de volgende coachingsdiensten:

Coaching

 • Burnout herstelbegeleiding
 • Loopbaanbegeleiding
  • Outplacementtraject
  • Sollicitatietraining/
   persoonlijke presentatie
 • Reïntegratie
  • (IRO) Individuele reïntegratietrajecten
 • Rouwverwerkingsbegeleiding

Download hier de folder reïntegratietrajecten.

Klik hier voor een voorbeeld van een coachingstraject.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden en werkwijze van DeMove Coaching ontvangen?
Neemt u dan contact op met Monique Rappa.